สมัครตัวแทนจำหน่าย

APPLY FOR DEALER

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว

สมัครตัวแทนง่ายๆแล้วก้าวสู่ความสำเร็จไปพร้อมกับเรา

เอกสารประกอบการสมัครตัวแทนจำหน่าย

กรณีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  • สำนาเบัตรประจำตัวประชาชนกรรมการ
  • สำนาทะเบียนบ้านกรรมการ
  • ภาพถ่ายบริษัท สถานประกอบการ
  • หนังสือรับรอง (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • ภ.พ. 20
 
 
กรณีไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)
  • สำนาเบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำนาทะเบียนบ้าน
  • ภาพถ่ายหน้าร้าน (ถ้ามี)

 

ยื่นเอกสารเพียงไม่กี่ใบ

แต่เราต้องการความมุ่งมั่นและตั้งใจของคุณ
เริ่มเลยวันนี้คุณจะมีโอกาศทางธุรกิจที่เร็วกว่า