วิธีชำระเงิน

HOW TO PAY?

ชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร

1. ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัญชีธนาคาร

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางการให้บริการต่างๆของธนาคารพาณิชย์ที่ท่านใช้บริการ เช่น ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร, Internet Banking, Mobile Banking, หรือ ATM โดยสามารถโอนชำระเพื่อเข้าบัญชีต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ตามรายการบัญชีธนาคารต่างๆ ดังนี้
บัญชีธนาคาร
บัญชีธนาคาร
เมื่อท่านทำการชำระค่าสินค้าและบริการแล้ว กรุณาส่งหลังฐานการชำระเงินให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้
ส่งแฟกซ์ : 02-106-1411
ส่ง Email : sale@d-smart.co.th
Line : @maxsolution
แจ้งการชำระเงินผ่านฟอร์ม

2. ชำระผ่านบัตรเครดิต (ออนไลน์)

ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตที่ออกโดยสถาบันการเงินต่างๆได้ โดยการชำระผ่านบัตรเครดิตนี้จะเป็นรูปแบบการชำระผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงินออนไลน์ ซึ่งมีความปลอดภัยและสะดวกต่อการชำระเงิน ซึ่งรองรับการชำระบัตรรูปแบบต่างๆ ดังนี้
รองรับการชำระเงินผ่าน Visa, Master Card, JCB, UnionPay
หากลูกค้ามีความต้องการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัท เพื่อทำการสร้างลิงค์การชำระเงินและส่งให้กับลูกค้าเพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต โดยเมื่อท่านทำการชำระเงินแล้ว รายการเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการบัตรเครดิตของท่านจะแสดงการเรียกเก็บเงินดังกล่าวในนาม MAX-SOLUTION
ข้อควรรู้ : การ Verified By Visa (VBV) และ MasterCard Secure Code (MCSC) คืออะไร? เป็นบริการที่เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเมื่อสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีเพียงลูกค้าคนเดียวเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ในการใช้บัตรเครดิตผ่านระบบเว็บไซต์ซึ่งสามารถสมัครใช้บริการได้ง่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารผู้ออกบัตร
ข้อแนะนำ : เพื่อความปลอดภัยในการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการต่างๆผ่านระบบออนไลน์ ท่านควรเปิดใช้งานระบบ OTP (One Time Password) หรือ ระบบ Verify ก่อนการชำระเงิน กับธนาคารผู้ออกบัตรให้กับท่านและไม่ควรทำการบัตรทึกข้อมูลบัตรของท่านบนเครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและป้องกันการถูกโจรกรรม